nieuws

Advocatenkantoor
Mr Drs H.J. Ruysendaal
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
info@ruysendaaladvocatuur.nl

Telefoon [010] 477 05 74
Telefax [010] 478 09 09
Mobiel [06] 15 17 05 51Incasso en faillietverklaring

Wat als u als ondernemer of particulier geconfronteerd wordt met een relatie die niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet? En welke stappen moet u ondernemen als u te maken krijgt met het door derden aangevraagde faillissement van een klant of leverancier? Meestal komen de partijen in onderling goed overleg een afbetalingsregeling overeen. Echter, soms komt u er met uw zakelijke relatie niet meer uit. Advocatenkantoor mr drs H.J. Ruysendaal zoekt samen met u naar de juiste strategie om tot een oplossing te komen.

Incasso´s
Om uw schuldenaar tot betalen te bewegen, kunnen wij voor u een incasso-procedure starten. Een incasso geeft de mogelijkheid om uw vorderingen via de rechtbank op te eisen. Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal geeft u duidelijkheid over de procedure en een helder inzicht in de afweging tussen kosten en baten.
 
Faillissement als incassomiddel
Als de schuldenaar in gebreke blijft, dan kunnen wij namens u een faillissement van de schuldenaar aanvragen bij de rechtbank. Het faillissement dient dan als incassomiddel. Als duidelijk is dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, zal het faillissement veelal worden uitgesproken. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen ten behoeve van de schuldeiser(s). Doel hiervan is om het gehele vermogen van de schuldenaar te gelde te maken en de opbrengst onder de schuldeiser(s) te verdelen. Hiermee worden de rechten van de schuldeisers beschermd. Het gevolg is dat er een algemeen beslag ligt op het vermogen van de schuldenaar. De rechtbank stelt een curator aan die een onderzoek doet naar de oorzaak van het faillissement, onderzoekt of geen gelden of goederen zijn onttrokken. Daarna maakt deze het vermogen van de schuldenaar te gelde en verdeelt vervolgens de opbrengst onder de schuldeisers. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt, is de gelijkheid van schuldeisers. Na de preferente schuldeisers deelt in beginsel een ieder voor een even groot deel mee in de opbrengsten naar rato van de hoogte van de vordering.

Thuis in faillissementsrecht
Door tijdig en adequaat op te treden is het vaak mogelijk om (een deel van) uw tegoeden terug te vorderen. Mede vanwege zijn ervaringen als curator is Mr Drs Ruysendaal thuis in vele aspecten van het faillissementsrecht. Welke stappen u ook overweegt, bij onze rechtspraktijk bent u aan het juiste adres voor uw incassotrajecten en het begeleiden van faillissementsaanvragen. Neemt u contact op voor het maken van een afspraak.


Algemene voorwaarden | Disclaimer website gemaakt door: webwerkers.nl